wojsko

 • Wojsko ich wzywa

  Od poniedziałku 5 marca wszyscy 19-latkowie z powiatu brodnickiego - ok. 500 chłopaków - oraz część ich starszych kolegów, a nawet niektóre wezwane dziewczęta muszą stawić się przed wojskową komisją. Kto się nie zgłosi - tego policja może przyprowadzić siłą oraz ukarać grzywną

  09-03-2018 11:56
 • Bo miejska władza ma obowiązek

  1 sierpnia w Brodnicy zorganizowano dwie uroczystości z okazji 73. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Jedna była zorganizowana przez urzędników, druga przez ruch społeczny. Pierwsi nazwali swoje uroczystości oficjalnymi. Dlaczego? Czy władze samorządowe mogą sobie zawłaszczać historyczne rocznice?

  16-08-2017 16:26
 • Żołnierzy wyklętych w Górznie uczczą szczególnie

  Kilka instytucji, urzędów i działacze z Górzna postanowili zorganizować imprezę sportową dedykowaną polskim żołnierzom, członkom powojennego podziemia. Przygotowania trwają, a efekty mają być widoczne na początku marca

  23-02-2017 10:46
 • Tajemnicza przyszłość brodnickiego kasyna wojskowego

  Gdy w 2010 roku Ministerstwo Obrony Narodowej zlikwidowało wszystkie kasyna wojskowe w kraju, brodniczanie zaczęli gubić się w domysłach nad nowym przeznaczeniem tego budynku. Ostatnio w Brodnicy dość powszechna stała się pogłoska, że ma tam powstać kaplica

  26-10-2016 10:16
 • Wojsko szuka chętnych

  W polskim wojsku powstają jednostki Obrony Terytorialnej, a w brodnickim WKU trwa rejestracja chętnych do takiej służby. W Brodnicy ma powstać kompania OT, która ma przeciwdziałać zagrożeniom i zabezpieczać strategiczne miejsca w powiecie

  23-08-2016 14:17
 • Odkryła w IPN losy stryja - żołnierza wyklętego, dowódcy

  Halina Wilkanowska ze Świedziebni odnalazła w odtajnionych aktach Instytutu Pamięci Narodowej informacje o losach swojego stryja, dowódcy grupy AK walczącego w latach powojennych z komunizmem. Zginął z rąk rypińskich ubeków. Dziś on i jego kompani określani są mianem ?żołnierzy wyklętych"

  15-04-2016 18:48
 • Jaka przyszłość brodnickiego oddziału LOK?

  W latach 80., w czasie rozkwitu LOK, w Brodnicy zaczęła powstawać strzelnica. Stoi, ale jest niedokończona, a budynek administracyjny został sprzedany przez centralę z Warszawy. Jest nieciekawie...

  03-02-2016 12:39
 • Wysyłamy fachowców do cywila

  Od 26 lat pracuje jako oficer w 4. Brodnickim Pułku Chemicznym im. Ignacego Mościckiego. Zaczynał jako dowódca plutonu, dziś jest zastępcą dowódcy pułku. Z rozrzewnieniem wspomina czasy obowiązkowej służby zasadniczej. Jak się zmieniała nasza jednostka na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza?

  04-01-2016 14:35
Wiadomości - najważniejsze informacje
Wiadomości
Tematy
Informatory
Nauka dla Każdego
Tylko Zdrowie
Duży Format
Telewizyjna