Podczas jednego z odcinków programu „Must be the Music”, w którym występowała uczennica Zespołu Szkół w Jabłonowie Alicja Monczkowska, jurorka Olga Jackowska „Kora” wspomniała o swoim pobycie właśnie w Jabłonowie. Informacja ta wzbudziła duże zainteresowanie i skłoniła naszych czytelników do szukania informacji na ten temat. Ustaliliśmy, że Kora przebywała w Jabłonowie Pomorskim w latach 1961-62. Mieszkała u swojego wujostwa i uczęszczała do szkoły podstawowej w klasie IV. Jej wychowawczynią była Teresa Gardzielewska. Informacje na ten temat można również znaleźć w książce Kamila Sipowicza „ Kora, Kora. A planety szaleją”.
Po emisji wspomnianego programie burmistrz Jabłonowa Tadeusz Fuks postanowił zaprosić Korę do odwiedzenia Jabłonowa, w tym celu wysłał swojego przedstawiciela do Warszawy na kolejne nagranie programu. Kora oprócz zaproszenia dostała bukiet kwiatów, swój portret wykonany przez miejscowego plastyka Michała Adamskiego oraz odnalezione zdjęcie klasowe z roku 1961. Szczególnie zdjęcie ją wzruszyło i obiecała, że odwiedzi Jabłonowo w przyszłym roku.