Miasto Brodnica jest już w posiadaniu projektu budowlanego na przebudowę i modernizację stadionu miejskiego OSiR w Brodnicy wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę.
- W zakresie projektu znajduje się przebudowa istniejącego stadionu w rejonie murawy głównej z bieżnią okrężną, budowa nowych trybun, budowa budynku dla komentatorów sportowych wraz z przebudową ciągów jezdnych, chodników - informuje dyrektor wydziału rozwoju, współpracy zewnętrznej i informacji Urzędu Miasta Zdzisława Marciniak. - Dokumentację projektowała firma FSprojekt Pracownia Projektowa z Brodnicy, która została wyłoniona w trybie zapytania ofertowego, jako najkorzystniejsza za cenę 55 tys. zł. Całkowita wartość zadania zgodnie z kosztorysem wynosi 4,5 mln zł. Do 15 kwietnia Gmina złoży wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach „Programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej” celem pozyskania środków zewnętrznych na realizację I etapu prac, tj. wykonanie nowej bieżni wraz z urządzeniami lekkoatletycznymi. Realizacja zadania rozpocznie się po weryfikacji dokumentacji konkursowej i podpisaniu umowy na dofinansowanie projektu, tj. pod koniec 2016 lub w 2017 roku. Przygotowując projekt prosiliśmy o opinie środowiska sportowe. Bieżnia będzie 4-torowa (na prostej 6 torów). Boisko piłkarskie będzie wymiarowe czyli, 105 na 68 metrów. Na trybunie będzie mogło zasiąść 588 widzów.