Wspomniana droga jest traktem krajowym oznaczonym numerem 15. Ostatnio w okolicach Niewierza pojawili się pracownicy GDDKiA. Co tam robili?
- Przy tej drodze we wsi Niewierz planujemy budowę ciągu pieszo-rowerowego, o długości około 2,0 km i szerokości 2,5 m - informuje dyrektor oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy Jarosław Gołębiewski. - Na odcinku około 400 m ciąg pieszo-rowerowy zostanie zlokalizowany po obu stronach drogi, na pozostałych odcinkach po prawej lub lewej stronie w zależności od zidentyfikowanych potrzeb oraz uwarunkowań lokalnych. W ramach zadania zostanie również przebudowana infrastruktura kolidująca z wyżej wymienionym ciągiem oraz wykonane zostaną przejścia dla pieszych. Planowane koszty wyniosą 2,1 mln zł, w tym 100 tys. zł kosztować będzie dokumentacja projektowa, 700 tys. wykupy nieruchomości i 1,3 mln roboty budowlane z nadzorami.
Aktualnie przygotowywana jest dokumentacja projektowa. Wykonanie tej inwestycji przewidziane jest na lata 2017-2018, co oznacza rozpoczęcie prac jeszcze w tym roku. Prace w Niewierzu zostaną wykonane w ramach zadań pod nazwą "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie kujawsko-pomorskim na DK 15" oraz "Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych".
Druga inwestycja przewidziana jest w ramach Programu Działań na Sieci jako "Rozbudowa drogi krajowej nr 15 na odcinku Tywola - Brodnica - Tama Brodzka (Etap III: Brodnica - Tama Brodzka)".
- Zadanie zakłada wykonanie między innymi wymiany lub wzmocnienia nawierzchni drogi krajowej, przebudowy skrzyżowań oraz budowy chodników i ciągów pieszo-rowerowych - wyjaśnia dyrektor Jarosław Gołębiewski. - Aktualnie zlecana jest dokumentacja projektowa. Realizacja inwestycji nastąpi w latach 2017-2019. Planowane koszty szacujemy na 34,16 mln zł wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, wykupu nieruchomości i prac budowlanych z nadzorami.
Pozostałe odcinki "15" na terenie powiatu brodnickiego wymagające przebudowy lub rozbudowy, czyli z Lipnicy do Tywoli oraz z Tamy Brodzkiej do granicy województwa - ujęte zostaną w ramach w Programie dostosowania dróg krajowych do nośności 11,5 tony na oś. Aktualnie przygotowywane jest projekt programu inwestycyjnego dotyczącego tych odcinków. Program zakłada przede wszystkim wzmocnienie konstrukcji drogi krajowej do 11,5 tony na oś oraz wykonanie pozostałych robót związanych ze wzmocnieniem nawierzchni. Planowane lata realizacji tej inwestycji to lata 2021-2022. Trwa opracowywanie kosztów inwestycji.