Pod koniec października władze powiatu i miasta odebrały od wykonawcy wspomnianą inwestycję. W ramach prac, które rozpoczęły się w czerwcu, wykonano m.in.: 3520 m kw. nowej nawierzchni bitumicznej jezdni oraz ścieżkę pieszo-rowerową z kostki betonowej bezfazowej, chodnik, zjazdy na posesje, zatokę autobusową oraz oznakowanie pionowe i oznakowanie poziome drogi. Wykonawcą robót był Strabag Sp. z o.o. z Pruszkowa. Inwestycja kosztowała blisko 700 tys. zł. Niestety, ścieżki rowerowej nie zrobiono z asfaltu i także nie zrobiono prawoskrętu w ul. Cichą, czego domagali się mieszkańcy.
Firma, wygrywając przetarg, deklarowała wykonanie zadania do 15 sierpnia. Czy w związku z tym, że nie dotrzymała terminu, zapłaci kary?
- Komisja techniczna powołana przez zamawiającego przystąpiła do odbioru technicznego w dniu 13 października - informuje Czesław Głowacki, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych. - Podczas przeglądu wykonanych prac budowlanych stwierdzono szereg niedoróbek. W związku z tym komisja zaleciła likwidację stwierdzonych niedoróbek i ustaliła ponowny termin odbioru na dzień 26 października. Tego dnia komisja z udziałem przedstawiciela gminy miasta Brodnica dokonała końcowego odbioru technicznego zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej NR 1814C ul. Kolejowa w Brodnicy od ronda Olsztyńskiego do ul. Karbowskiej". Z uwagi na zwłokę w wykonaniu zamówienia zamawiający naliczył wykonawcy zgodnie z zawartą umową karę w wysokości 70 tysięcy zł.