Ponad 16 milionów złotych brodnicki magistrat planuje wydać na szeroko rozumiane inwestycje w tym roku. To dwa razy więcej niż w roku minionym. Przypadek? Przypomnijmy, że w tym roku - w listopadzie - mamy wybory samorządowe, a niewątpliwie świeżo wyremontowana ulica może wyborcom się spodobać.
Najwięcej, bo 2,5 mln zł ma być wydanych na "zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne brzegów jeziora Niskie Brodno" - czyli m.in. kompleks nowych pomostów. Razem ponad 9 mln przeznaczono na inwestycje osiedlowe. W tej sumie jest blisko 2 mln na modernizację ul. Ustronie, a np. na przebudowę ul. Świerkowej przeznaczono 180 tys. zł. Taka rozbieżność w wydatkach może wydawać się dziwna w sytuacji, gdy przy Ustroniu jest już droga utwardzona i kilka małych zakładów, które pobudowały się dopiero ostatnio, a druga jest w większości gruntowa i codziennie pokonują ją setki samochodów do licznych zakładów pracy - nie tylko przy niej, ale także przy Sikorskiego. W sumie jednak - w roku 2018 - remontu nawierzchni doczeka się kilkadziesiąt ulic i chodników. Tradycyjnie nie starczy na wszystkie - wiele nadal zostanie ulicami polnymi. Przypomnijmy, że obecnie aż jedna trzecia dróg miejskich jest gruntowa. Cieszyć się mogą brodniczanie mieszkający w dużych skupiskach (blokach) - nowych nawierzchni doczeka się m.in. ul. Ceglana, Wyspiańskiego.
Z innych inwestycji zwraca uwagę 950 tys. zł zapisane w budżecie na modernizację stadionu miejskiego i dodatkowo 50 tys. zł na aktualizację projektu trybun, które na razie jednak nie będą modernizowane. 50 tys. zł zapisano na projekt techniczny budowy pełnowymiarowej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Brodnicy - czyli prac w terenie na razie spodziewać się nie należy. Niestety, w budżecie nie ma nic o budowie dalszej części obwodnicy - od ronda Warszawskiego do ul. Lidzbarskiej. Ten wydatek, według wstępnych planów, miało ponieść miasto wsparte unijnym dofinansowaniem. Nie uwzględniono też modernizacji parku Jana Pawła II, choć o planach takich władze miasta informowały szeroko. Warto zaznaczyć jednak, że w trakcie roku radni mogą budżet korygować i nie sposób wykluczyć całkowicie, że tych inwestycji nie będzie.
Radni budżet uchwalili jeszcze przed świętami. Zaplanowano, że do miejskiego skarbca z różnych podatków i dotacji wpłynie 116 mln zł, a wydanych ma być blisko 122 mln zł. Deficyt budżetu wyniesie 5,5 mln zł. Co to znaczy? Po prostu władze miasta wyemitują papiery wartościowe, które spłacane będą w kolejnych latach. W ogóle na koniec tego roku w budżecie zapisano, że zadłużenie Brodnicy będzie wynosiło 38,7 mln zł. Dużo to czy mało? "Poziom zadłużenia nadal będzie na średnim poziomie zadłużenia i nie będzie stanowiło zagrożenia związanego z obsługą długu, ani dla finansów Miasta" - czytamy w opinii komisji budżetu i finansów Rady Miejskiej, którą przedstawił jej przewodniczący Artur Dombrowski.

WYKAZ ZAPLANOWANYCH INWESTYCJI NA ROK 2018
(w nawiasach przewidywane koszty - w tysiącach złotych)

OSIEDLE GRAŻYNY

* ul. Norwida (420); * ul. Nowa - przebudowa nawierzchni II etap (200); * ul. Reja (150); * ul. Chrobrego - chodnik po prawej stronie od ul. Nowej (100); * ul. Kręta - chodnik po lewej stronie od skrzyżowania z ul. Nową II etap (80); * ul. Tulipanowa - projekt techniczny (50).

OSIEDLE GRUNWALD

* ul. Niskie Brodno - dokończenie budowy nawierzchni w dalszej części ulicy (450); * budowa infrastruktury technicznej przy ul. Pienińskiej, Sudeckiej i Tatrzańskiej (400); * ul. Czarneckiego - przebudowa nawierzchni (180); * ul. 15 Lipca - przebudowa nawierzchni (180); * ul. Anieli Krzywoń - budowa chodnika (50); * ul. Rataja - projekt techniczny (50).

OSIEDLE KARBOWO

* ul. Familijna - droga wraz z odwodnieniem (725); ul. Limbowa - droga wraz z budową sieci wodociągowo-kanalizacyjnej (585); * ul. Karbowska - przebudowa drogi (500); * ul. Iglasta - projekt techniczny (50); * ul. Karbowska - chodnik od przystani do Zespołu Szkół Rolniczych - projekt techniczny (30); * ul. Różana - oświetlenie (20).

OSIEDLE MATEJKI

* parking przy skrzyżowaniu ul. Matejki i Korczaka (200).

OSIEDLE MICHAŁOWO

* ul. Michałowska - droga wraz z odwodnieniem (450); * ul. Zieleniewskiej - chodnik po lewej stronie od ul. Litewskiej (60).

OSIEDLE MIESZKA I

* budowa infrastruktury technicznej po prawej stronie od przejazdu kolejowego przy ul. 18 Stycznia (200).

OSIEDLE MORSKIE OKO

* ul. Chopina - chodnik (150); * ul. Szymanowskiego - dokończenie chodnika (60); * ul. Spacerowa i Tartakowa - oświetlenie (50).

OSIEDLE STARE MIASTO

* ul. Świerkowa - przebudowa drogi (180); * ul. Mostowa - przebudowa drogi i chodnika od Galerii Brodnica do skrzyżowania z ul. Mazurską (150); * ul. Żwirki i Wigury - przebudowa chodnika po lewej stronie od ul. Przykop (70); * ul. Ogrodowa - projekt techniczny przebudowy drogi (40); * ul. Stary Plac Szkolny - projekt techniczny przebudowy drogi (30).

OSIEDLE USTRONIE

* ul. Ustronie - budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz ze wzmocnieniem konstrukcji ulicy (1648 + 291); * ul. Malinowa - budowa drogi wraz z odwodnieniem (250); * ul. Promykowa - budowa drogi wraz z odwodnieniem (200).

OSIEDLE WYSPIAŃSKIEGO

* budowa wielopokoleniowego placu rekreacji oraz parkingu (250) * ul. Ceglana - przebudowa drogi (200); ul. Stanisława Wyspiańskiego - przebudowa drogi (200); * ul. Wincentego Witosa - przebudowa drogi wraz ze ścieżką rowerową (150).

INNE WYDATKI MAJĄTKOWO-INWESTYCYJNE

* zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne brzegów jeziora Niskie Brodno w Brodnicy (2500); * przebudowa i modernizacja Stadionu Miejskiego w Brodnicy w zakresie infrastruktury lekkoatletycznej (950); * przebudowa ul. Kolejowej (powiatowej) od ul. Karbowskiej do ul. Granicznej - partycypacja w kosztach (650); * budowa ścieżek rowerowych w Brodnicy (500); * nabycie nieruchomości na cele publiczne w drodze umów cywilnoprawnych oraz wypłaty odszkodowań z tytułu nabycia z mocy prawa gruntów pod budowę dróg gminnych (400); * renowacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Brodnicy - budżet obywatelski (375); * dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza związanej z modernizacją istniejącego systemu ogrzewania, polegającej na likwidacji dotychczasowego źródła ciepła opalanego paliwem stałym (300); * integralnia - teren zielony przylegający do Brodnickiego Domu Kultury - budżet obywatelski (214); * modernizacja budynków szkół i przedszkoli miejskich (200); * wydatki inwestycyjne dotyczące zasobu komunalnego gminy (150); * wyposażenie gabinetów stomatologicznych oraz pracowni przedmiotowych w miejskich jednostkach oświatowych (145); * modernizacja basenu przy Zespole Szkół nr 1 w Brodnicy (100); * dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie miasta Brodnicy, zgodnie z uchwałą nr IX/82/2011 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 14.06.2011 r. (100); * budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Brodnicy - projekt techniczny (80); * modernizacja trybun na stadionie miejskim w Brodnicy - aktualizacja projektu technicznego (50); * zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim w Brodnicy: zestawy komputerowe (lub terminalowe), miernik światłowodowy (45); * zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim w Brodnicy: kserokopiarka, projektor multimedialny, klimatyzatory (39); * wkład własny z tytułu umowy z marszałkiem na realizację zadania "infostrada Kujaw i Pomorza" (38,2); * modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 8 w Brodnicy (35); * rozbudowa systemu instalacji przeciwpożarowej na parterze budynku Urzędu Miejskiego (15); * zakupy inwestycyjne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Brodnicy: zmywarko-wyparzarka z pompą wspomagającą płukanie (7,1).