W Brodnicy jest potrzeba dokończenia budowy ostatniej części obwodnicy, by z żadnej już strony do zatłoczonego centrum nie musiały wjeżdżać ciężarówki. Przypomnijmy, że za władzy Wacława Derlickiego pozyskano pieniądze i pobudowano odcinek od ul. Sądowej do ul. Podgórnej - wraz z mostem, a następnie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (nie miasto) pobudowała fragment drogi krajowej od ul. Sądowej (rondo Toruńskie) do ul. Sikorskiego (rondo Olsztyńskie). Do pełni szczęścia brakuje wspomnianego na wstępie fragmentu. Mówiło się o nim jeszcze za sprawowania władzy przez Derlickiego, temat jest aktualny przez blisko osiem lat rządów burmistrza Jarosława Radacza.
- Czy otrzymamy środki zewnętrzne na budowę obwodnicy? Kiedy ruszy w końcu ta budowa? - pytali na jednej z sesji radni Wojciech Wiśniewski i Janusz Rosik.
- Władze miasta od lat zabiegają o środki zewnętrzne na kolejne etapy budowy obwodnicy miasta - odpowiedział burmistrz Radacz. - W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 udało się sfinansować ze środków unijnych opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej na kolejny odcinek obwodnicy, tj. od drogi wojewódzkiej nr 560 (w kierunku na Warszawę) do drogi nr 544 (w kierunku na Lidzbark). Miasto zabiegało o wpisanie przedmiotowej inwestycji do "Kujawsko-Pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej na lata 2014-2020", co jest warunkiem koniecznym w celu uzyskania dofinansowania budowy obwodnic w ramach "Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020". Gmina Miasta Brodnicy brała udział w konsultacjach ww. dokumentu. Projekt nie został jednak wpisany do owego planu. Zwracałem się również z prośbą przedmiotowego projektu do marszałka województwa, radnych sejmiku, posłów na Sejm, a także ministra infrastruktury i rozwoju. Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Urzędu Marszałkowskiego, w sytuacji wystąpienia oszczędności przetargowych lub rezygnacji potencjalnych wnioskodawców z ubiegania się o dofinansowanie na kluczowe projekty drogowe, istnieje szansa na dofinansowanie budowy kolejnego etapu obwodnicy - kończy burmistrz.
Przypomnijmy, że plan budowy obwodnicy od ronda Warszawskiego do ul. Lidzbarskiej jest już gotowy od 2015 roku. Trasa ma mieć 3647 metrów i zaplanowano na niej budowę sześciu nowych rond. Miałyby one powstać u zbiegu nowej trasy z ulicami: Nową, Tulipanową, 18 Stycznia, Witosa, Michałowską, Litewską, na wspomnianej Lidzbarskiej kończąc. Cała droga ma mieć 7 metrów szerokości i 4-metrowy pas pieszo-rowerowy.