Przetarg wygrała firma Monobet z miejscowości Bobrowniki. Przedmiotem zamówienia była budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej z wykonaniem odwodnienia boiska i włączeniem do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. Inwestycja obejmuje ponadto montaż wyposażenia sportowego boiska, montaż piłkochwytów oraz wykonanie nasadzeń zieleni. Płyta boiska zawierać będzie boisko do piłki ręcznej, tenisa i siatkówki oraz na obrzeżach boiska wzdłuż jego dłuższych wymiarów usytuowane będą stojaki z tablicą do koszykówki. Koszt prac zgodnie z umową wynosi 283 tys. zł. Termin realizacji prac od podpisania umowy opiewał na koniec października. Co takiego się stało, że inwestycja nie została zakończona? Czy z tego tytułu wykonawca otrzyma karę? - zapytaliśmy w magistracie.
- Z uwagi na częste i intensywne opady deszczu, występowanie silnych wiatrów oraz niskich temperatur uniemożliwiających montaż nawierzchni z trawy syntetycznej zgodnie z wytycznymi producenta oraz uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy, wydłużono termin realizacji inwestycji do 20 kwietnia - odpowiedział dyrektor wydziału gospodarki miejskiej i inwestycji Urzędu Miasta Radosław Zakrzewski.