Uspokajamy, że nie przywrócono jeszcze obowiązkowej służby wojskowej dla każdego, ale gotowość do obrony ojczyzny ciągle obowiązuje. W efekcie w poniedziałek 5 marca w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Karbowskiej 29 w Brodnicy (czyli w szkole rolniczej) rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa w powiecie brodnickim, która potrwa do 29 marca. Za całe przedsięwzięcie zgodnie z przepisami odpowiada starosta brodnicki.
- Na kwalifikację muszą stawić się mężczyźni urodzeni w 1999 r. oraz ci z roczników 1994-1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej, a więc w wieku od 19 do 24 lat - wyjaśnia major Marek Milewski z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Brodnicy. - Przed powiatową komisją lekarską powinny stawić się również osoby urodzone w latach 1997-1998, które ze względu na stan zdrowia zostały uznane jako czasowo niezdolne do pełnienia czynnej służby wojskowej. Wezwane zostaną również kobiety urodzone w latach 1994-1999 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych. Przypominamy, że podczas kwalifikacji wojskowej należy mieć przy sobie dokument tożsamości, aktualną fotografię oraz dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje zawodowe lub zaświadczenie o kontynuacji nauki - kończy mjr Milewski.
Osoby, które stawią się przed powiatową komisją lekarską, poddane zostaną podstawowym badaniom, na podstawie których nadana zostanie im odpowiednia kategoria wojskowa: A - zdolny do służby wojskowej w czasie wojny i w czasie pokoju, B - czasowo niezdolny do służby z możliwością odroczenia do 24 miesięcy, D - zdolny do służby wojskowej tylko w czasie wojny oraz E - niezdolny, co równoznaczne jest ze skreśleniem tej osoby z ewidencji. Osoby z kategorią A zostaną przeniesione do rezerwy, ale jednocześnie mogą się starać o przyjęcie do czynnej służby w wojsku. Na kwalifikację stawić muszą się jednak wszyscy wskazani wiekowo mężczyźni.
- Tymczasowo usprawiedliwione są osoby na stałe przebywające poza granicami kraju, które nie miały możliwości zapoznania się z obwieszczeniem na ten temat, które rozsyłały władze gmin, powiatu i miast - wyjaśnia dalej mjr Milewski. - Jednak i te osoby prędzej czy później powinny stawić się na wezwanie władz samorządowych. Przyznajemy, że sporo zamieszania w tym względzie wynika z braku obowiązku meldunkowego, zwłaszcza w większych miastach.
Zasadnicza służba wojskowa zakończyła się blisko 10 lat temu, przeszkolonych wojskowo jest przez to coraz mniej. Kwalifikacje wojskowe mają więc nadrzędny cel, którym jest zwiększenie ilości rezerwistów, którzy mogą zostać powołani do przeszkolenia i w późniejszym czasie do służby wojskowej.