Na ogłoszony konkurs wpłynęły 22 oferty, a burmistrz Brodnicy przyznał dofinansowanie 19 wnioskodawcom. Dofinansowanie obejmuje "wspieranie wartościowych przedsięwzięć mających na celu ochronę dziedzictwa kulturowego na terenie miasta Brodnicy polegających na renowacji i konserwacji zabytków" (300 tys. zł) oraz organizację festiwali, przeglądów, konkursów, imprez i innych form służących rozwojowi działalności kulturalnej i artystycznej w Brodnicy (50 tys. zł).
Dofinansowanie przyznano na prace naprawczo-renowacyjne i konserwatorskie elewacji wraz z wymianą stolarki zewnętrznej w Wieży Mazurskiej. Wszystko ma kosztować ok. 246 tys. zł. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (oddział w Brodnicy) wnioskowało o dotację z brodnickiego magistratu o 198 tys. zł. Przyznano równe 100 tys. zł. Pieniądze z miejskiego budżetu przyznano też na konserwację północnej elewacji korpusu nawowego w części zachodniej kościoła św. Katarzyny oraz prace remontowo-konserwatorskie dachu w kościele ojców franciszkanów w Brodnicy. Wszystko ma kosztować 294 tys. zł, Brodnickie Stowarzyszenie Kultury wnioskowało o 200 tys. zł dofinansowania z miejskiego budżetu i tyleż otrzymało. Przyznano też dotacje na imprezy kulturalne - ich wysokość podajemy poniżej.

ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNYCH
w kolejności po nazwie wydarzenia: koszt zadania - kwota wnioskowana - kwota otrzymana

* VII Festiwal Piosenki Harcerskiej, Żeglarskiej i Turystycznej: 8 160 zł - 5 000 zł - 2 250 zł;
* Noc Świętojańska 2018: 2 800 zł - 2 500 zł - 2 000 zł;
* Anna Wazówna, starościna brodnicka: 3 100 zł - 2 600 zł - 2 500 zł;
* Wystawa: Zdzisław Beksiński - od fotografii do fotomontażu komputerowego: 1 580 zł - 1 400 zł - 1 000 zł;
* Rok z Anną Wazówną: 5500 zł - 5000 zł - 3000 zł;
* IX Nocna Brodnicka Majówka Patriotyczna i X Brodnickie Nocne Manewry Patriotyczne: 29 110 zł - 14 000 zł - 6 000 zł;
* Koncert "Mistrz i uczeń" w ramach cyklu Brodnicka Manufaktura Dźwięku: 5 000 zł - 4 500 zł - 3 000 zł;
* VIII Festiwal Piosenki Biesiadnej "Od biesiady do biesiady" - przegląd zespołów artystycznych: 4 500 zł - 2 000 zł - 1 750 zł;
* Ździebełko Ciepełka 2018 - muzyczne spotkania w odwiedzinach u Anny Wazówny: 4 000 zł - 3 600 zł - 3 000 zł;
* XIX Ogólnopolskie Spotkania Cyrkowe: 29 330 zł - 8 000 zł - 3 500 zł;
* XXI Ogólnopolski Festiwal Artystyczny Osób Niepełnosprawnych "Terapia artystyczna krokiem do samodzielności": 8 450 zł - 7 200 zł - 3 500 zł;
* Śladami Anny Wazówny: 5 100 zł - 4 000 zł - 2 500 zł;
* XII Festiwal Kultury Leśników i Myśliwych, w tym IX Przegląd Fanfar i Hejnałów o Statuetkę Anny Wazówny: 18 675 zł - 6 800 zł - 4 500 zł;
* Ogólnopolski Festiwal "Brodnicka Uczta Teatralna": 42 089 zł - 31 260 zł - 3 500 zł;
* Zaczarowany Park Ogrodowa Przykop: 4 150 zł - 3 350 zł - 2 250 zł;
* Piknik pt.: "Muzykowanie na leśną nutę" - IV edycja: 9 950 zł - 9 000 zł - 2 250 zł;
* Konwent Fantastyki Brodnicon - edycja 2018: 13 000 zł - 10 000 zł - 3 500 zł.