Już od kilkunastu miesięcy urząd przeniesiony został na ul. Mazurską. Budynek za komendą policji przy Zamkowej stoi praktycznie pusty. Mieszkańcy sugerują, by go gmina sprzedała, a pieniądze przeznaczyła choćby na dziurawe drogi. Lokalizacja jest atrakcyjna, a więc pewnie można by było kilka milionów do gminnej kasy pozyskać.
- Część budynku na ul. Zamkowej 13A stanowiąca własność gminy Brodnica na razie nie jest wynajmowana - informuje z upoważnienia wójta gminy sekretarz Justyna Klimowska. - Na dziś wspólnie ze starostą brodnickim przygotowujemy budynek do wspólnego zbycia (część pomieszczeń jest jeszcze zajęta), ale gdyby nie udało się go sprzedać, to zastanowimy się nad wydzierżawieniem naszej części. Nie chcemy działać pochopnie - gmina Brodnica intensywnie się rozwija, zadań też nam przybywa i nie wiadomo, czy te pomieszczenia nie przydadzą się nam w przyszłości.