Na uroczystość przybyli m.in. przedstawiciele Gminy Zbiczno z wójtem Wojciechem Rakowskim na czele, Gminnych Jednostek Organizacyjnych, Starostwa Powiatowego w Brodnicy, Brodnickiego Parku Krajobrazowego, Ochotniczej Straży Pożarnej w Pokrzydowie, Rady Rodziców, Stowarzyszeń, Rad Sołeckich. Nie zabrakło również najbliższych współpracowników, emerytowanych pracowników szkoły, uczniów oraz absolwentów.Wszyscy zebrani w ciepłych słowach wspominali działalność pani dyrektor, dziękowali za długoletnią pracę i pasję, z jaką oddawała się wychowywaniu i kształceniu licznych pokoleń. Uroczystość uświetnił program muzyczno-taneczny w wykonaniu uczniów, który powstał pod okiem nauczycieli.
- W 2018 roku postanowiłam skorzystać z przywileju przejścia na emeryturę, przysługującą nauczycielom - wyjaśnia Barbara Kopańska. - Tym samym kończę po 11 latach misję dyrektora Zespołu Szkół w Pokrzydowie. Jako nauczyciel i dyrektor mogłam urzeczywistnić swoją wizję szkoły, budując most łączący moje marzenia z obecną funkcją szkoły - nie tylko jako miejscem edukacji, rozwoju dzieci, ale i ośrodkiem kultury oraz integracji międzypokoleniowej. Dane mi było przeżyć wiele chwil wzruszających, dumę z sukcesów uczniów, z awansu i rozwoju nauczycieli, z wypracowanej pozytywnej komunikacji z rodzicami. Nie wszyscy są takimi szczęściarzami jak ja, mając wokół siebie tylu tak wspaniałych ludzi, którzy rozumieli potrzeby dzieci, moje pomysły, wymagania i dlatego udało się w placówce wiele zrobić. Nigdy nie myślałam, że kiedyś będę musiała stanąć przed uczniami i powiedzieć im "do widzenia". Dlatego też dziękuję za każde dziecko w przedszkolu, za każdego ucznia SP i gimnazjum, za absolwentów ULO, za każdego rodzica, za wszystkich nauczycieli i pracowników obsługi i sekretariatu. W Zespole Szkół w Pokrzydowie byłam pracodawcą, koleżanką z pracy i nauczycielem - gdzie lekcja była przyjemnością. Dziękuję wszystkim osobom, z którymi współpracowałam przez 32 lata pracy w tej szkole za życzliwość oraz wyrazy uznania, za okazane mi zaufanie, wsparcie i wszelką pomoc. Dziękuję moim przełożonym: panu Wiktorowi Kamińskiemu, który nauczył mnie dyscypliny pracy, panu Hilaremu Trzebiatowskiemu, który przeniósł na mnie jego spokój i opanowanie w rozwiązywanych problemach, panu Wojciechowi Rakowskiemu - wójtowi gminy Zbiczno, który przekazał mi cenne wartości, aby szkoła zaistniała w środowisku lokalnym. Dzięki pani Aleksandrze Ładzik radziłam sobie w trudnych chwilach, ponieważ praca na tym stanowisku nie należy do łatwych, jednak niesie także wiele satysfakcji. Nowemu przyszłemu dyrektorowi przekazuję całą społeczność szkolną - takiej cudownej nie ma "na całej kuli ziemskiej". Albert Einstein powiedział: "tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia". Obecnie wszystko przede mną. Z pewnością nie zasiądę w fotelu. Teraz będę miała czas, aby podziałać dla środowiska. 
Dodajmy, że nowym dyrektorem Zespołu Szkół w Pokrzydowie został Jarosław Hartka.