8 marca 1909 roku ówczesny starosta brodnicki zawiązał w Góralach stowarzyszenie ?Strażak". Był to początek powołania do życia Ochotniczej Straży Pożarnej w Góralach, w szeregi której wcieliło się wtedy 36 osób. Utworzono również żeński oddział ?Samarytanek", na którego czele stanęła Bożena Radzka.
Dziś OSP w Góralach liczy 22 strażaków i dziewięcioosobową drużynę młodzieżową. Na uroczystościach upamiętniających 100-lecie powstania pojawił się m.in. wiceminister MSWiA Zbigniew Sosnowski, wiceprzewodniczący sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego Ryszard Bober, wiceprezes zarządu oddziału wojewódzkiego Związku OSP RP Bożesław Tafelski. Były władze samorządowe, radni oraz strażacy z jednostek z terenu gminy i mieszkańcy.
Obchody rozpoczęły się procesją z miejscowego kościoła - prowadzoną przez orkiestrę dętą z Lubawy - na plac przed remizą, gdzie w intencji strażaków mszę świętą odprawił miejscowy proboszcz ks. Marek Górski oraz ks. Marcin Labuhn, proboszcz z sąsiedniej parafii. Poświęcono nowy sztandar, do którego pamiątkowe gwoździe przybijali fundatorzy dokonując okolicznościowych zapisów w  kronice OSP.
- Historia OSP Górale ściśle związana jest z losami naszej wsi. Dajemy dobry przykład i pożyteczne zajęcie naszej młodzieży, dajemy temu wyraz  także w licznych akcjach pożarniczych i pracach społecznych, między innymi przy budowie Wiejskiego Domu Kultury, szkoły podstawowej czy obecnej remizy - powiedział prezes OSP w Góralach Paweł Szczawiński.
Podczas uroczystości wystąpiły z okolicznościowym programem artystycznym dzieci z miejscowej szkoły podstawowej, były pokazy taneczne, występ teatrzyku, piosenki i życzenia dla strażaków.
Strażaków wyróżniono medalami ?Za Zasługi dla Pożarnictwa", które wręczali wiceminister Sosnowski i wiceprezes Tafelski, a otrzymali je:
* złote: Marek Metkowski, Marek Maliszewski, Ryszard Przybułek, Piotr Witkowski, Leszek Empel, Antoni Gardocki, Eugeniusz Witkowski, Roman Biegajski i Dariusz Kapuściński
* srebrne: Ireneusz Góra, Jacek Ścibisz, Józef Skrzek, Piotr Linowiecki, Kazimierz Łukasik, Marek Dobkowski i Mirosław Nowak
* brązowe: Bogdan Maliszewski, Ryszard Płocharczyk i Krzysztof Keil
Poza tym Honorowymi Krzyżami Zasługi uhonorowano Józefa Matkowskiego i pośmiertnie Jana Seroczyńskiego, zmarłego w przededniu obchodów. Wręczono również okolicznościowe dyplomy nadane z inicjatywy burmistrza miasta i gminy oraz prezesa zarządu OSP RP w Jabłonowie. Na wniosek prezesa otrzymali je: Henryk Podemski, Józef Kozłowski, Ryszard Przybułek, Feliks Małkowski, Kazimierz Bujak; na wniosek burmistrza: Piotr Kulka, Jerzy Cichocki, Ryszard Głowacki, Roman Walter, Paweł Szczawiński i Zdzisław Koprowski.
Strażacy otrzymali prezenty w postaci między innymi okolicznościowych statuetek, pamiątkowych albumów, nowe węże strażackie, a także talon upoważniający do zakupu potrzebnego sprzętu. Licznie zaproszonych i zgromadzonych gości zaproszono na okolicznościową lampkę szampana, przygotowano poczęstunek i bawiono się na zabawie do rana