Miejsce i wymiary modułu Formaty ogłoszeń (liczba modułów)

Cena 1 modułu

czarno-biały

Cena 1 modułu

kolor

Cena 1 modułu od 5 emisji

czarno-biały

Cena 1 modułu od 5 emisji

kolor

Cena 1 modułu od 8 emisji

czarno-biały

Cena 1 modułu od 8 emisji

kolor

Strony ogłoszeniowe 4,6 na 5,7 cm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 24, 25, 30 36,00 48,00 31,00 42,00 28,00 39,00
Strony redakcyjne 4,6 na 5,7 cm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 30 42,00 56,00 36,00 48,00 33,00 45,00
Strona redakcyjna V4,6 na 5,7 cm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 30 - 72,00 - 63,00 - 58,00
Strona redakcyjna III4,6 na 5,7 cm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 - 96,00 - 84,00 - 78,00
Strona redakcyjna II4,6 na 5,7 c 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 - 84,00 - 74,00 - 68,00
Strona redakcyjna I4,6 na 5,7 cm 1, 2, 3, 4, 5 - 145,00 - 128,00 - 118,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niższe ceny za pięć i więcej emisji obowiązują tylko w przypadku zlecenia ogłoszeń o takiej samej treści, opłaconych z góry przed emisją pierwszego ogłoszenia.

Dopłaty:

- Za ogłoszenia zamówione i opłacone (z emisją w tym samym tygodniu):
we wtorek - 15 proc.
w środę - 30 proc.
- Za płatności po emisji ogłoszenia - 10 proc.
- Za wskazanie miejsca - 15 proc.

Ceny nie zawierają podatku VAT

 

Formaty ogłoszeń modułowych wraz z cenami. Ceny netto za jedną emisję ogłoszenia.
Najmniejszą wielkością ogłoszenia jest 1 moduł (1x1) o wymiarach 46mm na 57mm.

Wybierz wielkość ogłoszenia:1x1, 1x2, 1x3, 1x4, 1x6, 2x1, 2x2, 2x3, 2x4, 2x6, 3x1, 3x2 , 3x3, 3x4, 3x6, 4x1, 4x2, 4x3, 4x4, 4x6, 5x1, 5x2, 5x3, 5x4, 5x6