Tematem przewodnim tegorocznej edycji były możliwości ograniczenia efektu cieplarnianego oraz formy ochrony przyrody. W konkursie uczestniczyli uczniowie CKZiU, I LO w Brodnicy oraz Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim. Konkurs składał się z trzech etapów. Pierwszym zadaniem 5-osobowych zespołów było przygotowanie prezentacji na temat możliwości ograniczenia efektu cieplarnianego. Następnie uczestnicy konkursu wzięli udział w zajęciach zielonej szkoły. Podczas dwudniowego wyjazdu poznawali z przewodnikiem zabytki Kruszwicy, atrakcje Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia, brali udział w grach terenowych na terenie parku i Kruszwicy. Zajęcia zakończył test o ochronie przyrody przygotowany przez pracowników parku i sprawdzający między innymi wiedzę zdobytą podczas zajęć zielonej szkoły.

I miejsce w konkursie zajęła Monika Gęborys z Technikum Logistycznego (CKZiU), II miejsce – Sandra Czajka z Zespołu Szkół w Jabłonowie, natomiast miejsce III przypadło ex aequo – Iwonie Błażejewskiej z Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych (CKZiU) i Agacie Tambowcew z I LO.

Fundatorem nagród oraz wyjazdu uczestników na zajęcia zielonej szkoły było starostwo powiatowe. Transport zapewniły szkoły – CKZiU w Brodnicy oraz ZS w Jabłonowie. Brodnickie Towarzystwo Przyrodnicze opłaciło przewodnika, bilety wstępu oraz ubezpieczenie uczestników. Organizacją konkursu zajmował się nauczyciel geografii Krzysztof Roznerski. Opiekę nad uczniami sprawowali nauczyciele: Ewa Zdunowska i Krzysztof Roznerski (CKZiU), Adam Lewandowski (I LO) oraz Marcin Motofa (ZS w Jabłonowie).

(Na podstawie relacji Barbary Stefańskiej).