W tym roku w gminie Osiek Złote Gody świętowało siedem par małżeńskich. Wszystkie były obecne na uroczystości i zostały uhonorowane medalami, o które wnioskował wójt gminy Paweł Chudy, a który dokonał aktu dekoracji w asyście kierownika USC Doroty Kopczyńskiej oraz Jana Suleckiego, przewodniczącego Rady Gminy. Przedstawiciele władz złożyli jubilatom życzenia w imieniu swoim i radnych gminy.
Pary obchodzące jubileusz otrzymały pamiątkowe życzenia: „W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Dostojnym Jubilatom… składam najserdeczniejsze gratulacje z okazji pięćdziesiątej rocznicy pożycia małżeńskiego. Niech ten szczególny dla Was dzień będzie okazją nie tylko do wspomnień, ale także do pogodnego spojrzenia w przyszłość. Przyjmijcie więc najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, szczęścia, pomyślności i samych radosnych dni”. Pod życzeniami podpisali się obecni na uroczystości przedstawiciele władz gminy.
Małżonków obdarowano bukietami kwiatów oraz upominkami z egzemplarzem albumu „Gmina Osiek w czterech porach roku”. Wznosząc okolicznościowy toast lampką szampana wójt złożył jubilatom życzenia oraz podziękował małżonkom za wspólne bycie razem. Przy torcie jubileuszowym odżyły dawne wspomnienia. Jubilatom w uroczystości towarzyszyli najbliżsi członkowie rodzin.