historia

 • O brodnickim przytułku na progu niepodległości wolnej Polski

  Tuż po wielkiej wojnie z lat 1914-1918 i na progu niepodległości wolnej Polski jednym z pilniejszych problemów brodniczan było stworzenie przytułku dla osieroconych wojną i zdarzeniami losowymi dzieci. W 10. rocznicę istnienia ochronki poświęcono tam kaplicę

  04-04-2020 12:09
 • Zima 1708/1709 była kataklizmem dla całej Europy

  Skutki mrozów odczuwalne były dla ludności jeszcze przez kilka lat. W ich wyniku zmarło blisko milion Francuzów. Jak wówczas radzili sobie z mrozami mieszkańcy Brodnicy i okolic?

  03-04-2020 08:21
 • O zbrodniach niemieckich na Ziemi Dobrzyńskiej w latach 1939-1945

  To dzieło, które powstało dzięki ogromnej wiedzy i dociekliwości autora z Rypina. Także przy współudziale jego wieloletniego kolegi z Górzna.

  02-04-2020 09:38
 • Podczas zarazy w Strzygach rozkradli dobytek proboszcza. 300 lat temu.

  Szalejąca zaraza, która pochłaniała dziesiątki istnień ludzkich, stawała się niestety również czasem bezprawia oraz okazją do otwartych kradzieży dobytku i inwentarza chorych i niezdolnych do obrony gospodarzy oraz opuszczonych czasowo domostw. Ten wstydliwy epizod znajduje odzwierciedlenie w pisemnych przekazach z historii wsi i parafii w Strzygach.

  28-03-2020 12:02
 • Kiedyś w Brodnicy był PKS. 11 lat temu walczył o niego starosta z burmistrzem

  Dziś nie ma już PKS w Brodnicy, okazałego dworca, kursów też jest dużo mniej. Teraz jest KPTS, firma ogólnowojewódzka zarządzana przez marszałka województwa. A jeszcze w 2009 roku o przejęcie brodnickiego PKS walczył ówczesny starosta Waldemar Gęsicki z ówczesnym burmistrzem Brodnicy Wacławem Derlickim

  27-03-2020 11:45
 • Uczniowie brodnickiego CKZiU zdobyli indeksy na wyższe uczelnie

  Adam Uniatowski, Jakub Lewandowski i Grzegorz Szymborski, uczniowie klasy IIIb Technikum Informatycznego z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy, zostali laureatami Międzynarodowego Konkursu Wiedzy Historycznej "Polska - Szwecja między rywalizacją i współpracą"

  25-03-2020 18:13
 • Początki parafii Mszano sięgają XIII wieku

  Z powstaniem parafii w Mszanie związany jest zapis źródłowy z 1319 roku, informujący o wakującym na tym terenie urzędzie plebana. Powszechnie przyjmuje się zatem, że erygowanie parafii związane było ściśle z lokacją wsi, zapewne na przełomie XIII i XIV wieku

  24-03-2020 07:50
 • Wieś Strzygi mogła być miastem już w średniowieczu

  Elżbieta Sierpska uzyskała od ostatniego polskiego króla z dynastii Jagiellonów Zygmunta II Augusta prawo do lokowania miasta w Strzygach. Stosowny dokument w tej sprawie został wydany przez króla na sejmie walnym w Piotrkowie w roku 1552. Z wielu przyczyn Strzygi jednak nie stały się miastem

  23-03-2020 08:15
Wiadomości - najważniejsze informacje
Wiadomości
Tematy
Informatory
Nauka dla Każdego
Tylko Zdrowie
Duży Format
Telewizyjna