W uroczystości uczestniczyli między innymi: wójt gminy Zbiczno Magdalena Golubska, dyrektor GOKSiR Katarzyna Kwiatkowska, inspektor do spraw oświaty Katarzyna Dembek, radni Katarzyna Ostrowska, Barbara Hartka i Wojciech Nagórski, przewodnicząca KGW Beata Korfanty, sołtysi Pokrzydowa, Lipowca, Gaju, emerytowany dyrektor ZS Pokrzydowo Hilary Trzebiatowski. Radę rodziców reprezentowała Monika Kruszewska i Beata Waruszewska. Obecni byli uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz rodzice.

.. Foto: NADESŁANE: Poświęcenia postumentu i tablicy dokonał proboszcz parafii Pokrzydowo ks. Zenon Żmijewski

Symbolicznego odsłonięcia tablicy w imieniu społeczności dokonali wspólnie wójt Magdalena Golubska i dyrektor ZS Pokrzydowo Jarosław Hartka.

Ceremonii towarzyszyły poczty sztandarowe z OSP Pokrzydowo, Kółka Rolniczego w Pokrzydowie oraz zespołu szkół w Pokrzydowie. Poświęcenia postumentu i tablicy dokonał proboszcz Zenon Żmijewski.

Pod pamiątkowym głazem została przygotowana nisza, w której umieszczono skrzynię czasu, a w niej przesłanie do przyszłych mieszkańców wsi, zdjęcia, rysunki i pamiątki. Swoje koperty złożyli uczniowie wszystkich klas oraz przedszkolacy. Listę pamięci podpisali i dedykacje złożyli również zaproszeni goście. Zgodnie z dyspozycją odkopanie skrzyni powinno nastąpić za sto lat.