W dolinie rzeki Brynicy pod Zaborowem koło Górzna, w ziemi dobrzyńskiej, doszło do bitwy polsko-szwedzkiej. 3200 Skandynawów pod dowództwem feldmarszałka Hermana Wrangla w otwartym polu zdołało rozbić blisko 5000 Polaków, którzy pod dowództwem Stanisława Rewery Potockiego zamierzali odblokować oblężoną przez Szwedów Brodnicę. W innych źródłach mówi się, że Skandynawów było 10 tys.

Na karty historii ta batalia przeszła pod nazwą bitwy pod Górznem bądź bitwy pod wsią Ruda. Klęska wojsk polskich wpłynęła na to, że Szwedzi splądrowali ziemię dobrzyńską i spalili pobliski Rypin.

Skandynawowie dokonali także pogromu stawiających opór mieszczan i spalili zabudowania miejskie Górzna. Ogień strawił także zamek biskupi i kościół parafialny. Odbudowa zniszczonego miasta możliwa była dopiero po wycofaniu się Szwedów z Polski. Biskupi płoccy zdołali podźwignąć Górzno z powojennej ruiny dopiero po roku 1640.

Na podstawie:

* Internetowe publikacje historii parafii Górzno

* K. Górski, Wojna Rzeczpospolitej ze Szwecją od 1626 do 1629, „Biblioteka Warszawska”, 1888.