W projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym udział wzięło 15 osób. Podczas zajęć uczestnicy włączyli się czynnie w przygotowywanie potraw. Następnie odbyła się degustacja potraw przygotowanych z wykorzystaniem artykułów z Banku Żywności.

W trakcie warsztatów zostały omówione zasady wykorzystywania i niemarnotrawienia żywności. Wśród uczestników zostały rozlosowane nagrody za przybycie i udział. Gościem honorowym była Jadwiga Wojciechowska – prezes Banku Żywności z Torunia wraz z pracownikami. W spotkaniu wzięli udział sekretarz gminy Osiek Wojciech Tuchalski, skarbnik gminy Ewa Mańka oraz sołtys wsi Wrzeszewo Małgorzata Tomasik.

Nad przebiegiem działań i warsztatów czuwali pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku.