Co ta wycinka oznacza? Czy drzew jest za dużo, czy są chore, czy po prostu mają już tyle lat, że są wycinane dla zarobku? A może tylko te przy alejach, które będą odnawiane - razem z ławeczkami i oświetleniem?

– Lasek Miejski zajmuje powierzchnię 76,72 ha – informuje Karolina Czyżewska z Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Brodnicy. – Zgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu PGK prowadzi wycinkę drzew suchych i usuwania wiatrołomów. Zdrowe drzewa nie są wycinane. Drewno uzyskane z wycinki jest sprzedawane, a stawki opłat ustalone na podstawie zarządzenia nr 447/2011 Burmistrza Brodnicy z dnia 27 grudnia 2011 r. z późn. zm. Wycinka prowadzona jest corocznie w miesiącach od grudnia do marca. Średnia ilość pozyskanego drewna to ok. 150 metrów przestrzennych rocznie.